GJØVIK FF 2010 - Jonny Isaksen

Søndre Land - Gjøvik FF 03/07/2010 --- Foto: Jonny Isaksen

Gjøvik FF