GJØVIK FF 2010 - Jonny Isaksen

Gjøvik FF - Ottestad 02/10/2010 --- Foto: Jonny Isaksen

Gjøvik FFGFF