GJØVIK FF 2012 - Jonny Isaksen

Anders Blom Jensen
Gjøvik FF - Ørn Horten
16/06/2012
---
Foto: Jonny Isaksen

Gjøvik FF