BLACK AND WHITE - Jonny Isaksen
Porsanger 05/07/2009    --- Foto: Jonny Isaksen

Porsanger 05/07/2009 --- Foto: Jonny Isaksen

Seljenes