GJØVIK - Jonny Isaksen

Gjøvik Gård 12/07/2014 --- Foto: Jonny Isaksen