GJØVIK - Jonny Isaksen

Skumsjøen 06/10/2016 - Foto: Jonny Isaksen