GJØVIK - Jonny Isaksen

Vardalsåsen 06/10/2016 - Foto: Jonny Isaksen