GJØVIK - Jonny Isaksen

Gjøvik 03/06/2014 --- Foto: Jonny Isaksen