GJØVIK - Jonny Isaksen

Gjøvik 02/10/2016 - Foto: Jonny Isaksen